تنظیمات کرون جاب​

تنظیمات کرون جاب​

۱. گاهی نیاز است برخی فایل های php در هاست، در زمان های خاص و به صورت منظم اجرا شوند.برای مثال اگر در نظر دارید یک دستور هر ساعت یا هر روز یا هر ماه و یا هر سال اجرا شود در این حالت باید از کرون جاب استفاده کنید.

۲. مثال یک کرون:

php /home/rootname/yoursite.com/wp-content/plugins/xcart/includes/cron.php

۳. شما باید ابتدا در کد کرون بالا بخش rootname را با نام روت خود و سپس yoursite.com را با آدرس وبسایت خود جایگزین نمایید.

مثال:

php /home/xcart/xcart.com/wp-content/plugins/xcart/includes/cron.php

۴. فعال سازی در Cpanel

  • پس از ورود به Cpanel به بخش Cronjob وارد شود.

 

  • در سی‌پنل وارد بخش کرون جاب شوید

 

  • گزینه common setting را بر روی زمان مورد نظر تنظیم کنید. (پیشنهاد ما هر ۵ دقیقه یکبار است.)
شما می‌توانید بر حسب دقیقه و یا ساعت اجرای کرون را مشخص کنید. پیشنهاد ما هر ۳ دقیقه یکبار است.

 

  • در بخش command کد کرون را با آدرس سایت خود وارد نمایید.
  • باقی بخش ها را بدون دست زدن رها نمایید و دکمه add new cron job را بزنید.

مثال: کرون در عکس برای اجرا در هر ۱ دقیقه تنظیم شده است.

پس از ثبت کرون، مانند عکس کرون تنظیم شده نمایش داده می‌شود.

 

۵. فعال سازی کرون در Directadmin

  • پس از ورود به Directadmin به بخش advanced future سپس بخش cronjob وارد شود.
  • همانطور که مشاهده می کنید کارکتر * با یک / و عدد وارد شده است. پس اگر بخواهید یک زمان بطور مداوم اجرا شود باید (*/عدد) قرار بدید.
  • مثال در عکس به این معناست که هر روز ساعت ۱۵:۳۰ کرون اجرا شود.

 

مقالات بیشتر